Årstræningskort

1 apr 2019
1 nov 2019

Årstræningskortet vil blive udfærdiget når oplysningerne er verificeret og gældende licens er forevist.
Prisen fremgår af siden med kontingentpriser. Beløbet kan betales kontant ved udlevering, overføres via MobilePay 77262 eller til reg. 6520 konto nr. 2665033.
Kortet udleveres af træningslederen på banen når det er betalt.
Ved klasseskift skal et træningskortet udskiftes til et nyt med den korrekte klasse påført.

Sign up for Årstræningskort
An e-mail address is required for users who are not registered at this site. If you are a registered user at this site, please login to sign up for this Begivenhed.
Kørerens navn
DASU licensnummer
Klubbens (stamklubbens) forkortede navn, f.eks. RGKK
Navn på kart og motor
Eventuelle bemærkninger til anmeldelsen

Kommende løb

Klubbens kalender

Check kalenderen

Før man kører ned på banen er det altid en god ide at checke klubbens kalender.

Træning med transponder

For at kunne dokumentere overholdelse miljøgodkendelsen skal al træning ske med en fungerende transponder monteret på karten.